Sommer's Automobile Museum

Modelbiler

Der er i museet udstillet 2.000 modelbiler. Museet ejer selv et rimeligt antal, men hovedparten stammer fra to privatsamlinger, der venligt er stillet til rådighed. Den ene samling tilhører grosserer Dorfelt i Holte, der har samlet biler under mange års udenlandsrejser.

Den anden samling tilhører den kendte motorjournalist og forfatter, og desværre afdøde, Hans Eric Boesgaard, der ligeledes samlede biler under talrige udenlandsrejser.

28-nov-2017