Sommer's Automobile Museum

Særudstilling: På hjul efter krigen

Da hjulene så småt kom i gang...

Begyndelsen af knallert-æraen, motorcyklismens storhedstid, småbilernes indtog på vejene, væksten i motoriseringen - det var nogle af emnerne for særudstillingen i Nærum vinter 2007/08.

På udstillingen kunne bedsteforældre vise deres børnebørn, hvordan man klarede transporten i slutningen af 1940'erne og op igennem 1950'erne. Måske på en knallert, som dengang var et forstærket cykelstel med en motor hvor bagagebæreren normalt var - en såkaldt 'røvskubber'. Eller hvis man heldig - og kunne bevise at man havde et transportbehov - kunne man måske få indkøbstilladelse til en lille motorcykel. For de mere velbeslåede oven i købet en lille bil - men hvem husker nu Lloyd med trækarrosseri, Renault 4CV, Goggomobil...

Der var rig mulighed for at opfriske de gulnede erindringsbilleder på udstillingen. Udstillingen viste ikke blot et bredt udvalg af de transportmidler, der var med til at sætte Danmark på hjul efter krigen, men satte tingene ind i en større sammenhæng.

Efter krigen var Danmark næsten gået i stå. Kun 204 motorcykler og 30.290 biler var indregistreret i 1944, vel at mærke i hele landet, inklusive busser, lastbiler, redningskøretøjer etc.. Antallet af køretøjer fra 1945 til 1960 steg nærmest eksplosivt, og det var de små, billige køretøjer, der dominerede. De gamle førkrigskøretøjer blev halet frem igen, men udstillingen koncentrerer sig om de nye køretøjer, som danskerne havde mulighed for og råd til at købe.

Ligeledes blev der illustreret den eksplosive udvikling der skete i hele samfundet, som hang sammen med væksten i antallet og brugen af motorkøretøjer, fra de ganske få lige efter krigen og til den store udbredelse der for alvor tog fart i slutningen af 1950'erne. Det skete bl.a. med plancher med informationer om datidens lønninger og priser, udstilling af ting med tilknytning til dagligdagen med bil og motorcykel samt levende billeder fra livet i perioden.

Der var kort sagt nok at se på for hele familien - ikke blot for de teknik- og køretøjsfikserede.

28-nov-2017