Sommer's Automobile Museum

Særudstilling: Tatra

Centraleuropæiske specialiteter i Nærum

Bilmærket Tatra er ikke kendt af mange i dag. Men kendere ved, at der er tale om et mærke med en rig tradition og interessante tekniske løsninger. I perioden januar til marts 2007 var der lejlighed til at stifte nærmere bekendtskab med mærket og at se en række af de mest interessante biler fra fabrikkens historie.

Dette tjekkiske bilmærke udmærkede sig ved en række usædvanlige og karakteristiske, men avancerede, konstruktioner. De indviede ved, at disse konstruktioner stammer fra chefkonstruktøren Hans Ledwinkas tegnebord. Men alt for få kender de nærmere detaljer og historien bag.

Selv om Tatra-fabrikken fremstillede sin første bil i 1897, koncentrerede udstillingen sig om de køretøjer, der bar Hans Ledwinkas specielle fingeraftryk, nemlig centralrørs-chassiset, de luftkølede motorer og (til dels) det aerodynamiske design. Det vil sige Tatra-modellerne fra 1923 og til 1998, hvor den sidste Tatra-personbil forlod fabrikken (som dog fortsat producerer lastbiler).

Udviklingen illustreredes med en lille halv snes biler samt enkelte aggregater, der belyste teknikken i disse interessante biler og udviklingen gennem tiderne. Mærkets historie og teknikken i bilerne blev yderligere belyst med illustrationer og plancher, herunder forbindelsen til Ferdinand Porsche og forløbere for Folkevogns-konstruktionen.

Udstillingen var pænt besøgt og bragte medieomtale i både danske og tjekkiske medier.

28-nov-2017